Slávny kartový Blackjack má svoje presné pravidlá, ktoré sa môžu líšiť v pár detailoch podľa jednotlivých kasín. Pri hre sa používa 52 až 416 kariet, teda 1 až 8 balíčkov. Každá má svoju číselnú hodnotu, pričom 10, J, Q, K majú hodnotu 10 a eso (A) vystupuje s hodnotou 1 alebo 11. Pokiaľ má hráč na ruke A hovoríme o „soft hand“, mäkkej kombinácii, pri ktorej hráč môže pracovať s oboma alternatívami hodnoty esa (A). Pokiaľ eso na ruke nemá, ide o „hard hand“, kedy sa hráč snaží poraziť dílera zozbieraním vyššej hodnote bez pomoci alternatívy, najviac však do hodnoty 21. Ak sa hodnota 21 prekročí, ide o tzv. „bust“, prekročenie hranice a prehry v danej hre.

Cieľom hry je práve poraziť dílera, nie dostať sa čo najbližšie k 21, ako si to mnohí začiatočníci myslia. Preto je dôležité osvojiť si základné stratégie ako postupovať po rozdaní kariet, aby sa daný cieľ naplnil. Dílera možno poraziť prakticky troma možnými výsledkami. Prvým je ukončenie hry vyšším počtom bodov ako má díler. Druhým je mať na ruke Blackjack, t.j. eso A spolu s hodnotou 10 (10, J, Q, K). Vtedy hra končí výhrou alebo remízou pokiaľ majú Blackjack obaja, díler aj hráč. Tretím výsledkom je prekročenie hodnoty 21 (bust) dílerom a automatická prehra.
Hra v Blackjacku prebieha z kola na kolo odznova. Po každom z nich za stôl môže prisadnúť až 6-8 hráčov. Hráč dostane dve odkryté karty a díler takisto 2, pričom jedna z nich zostáva zakrytá („hole card“). Výhry sú vyplácané v pomere 1:1, v prípade Blackjacku 3:2 a v prípade úspešnej poistky 2:1. Takmer všetky kasína majú pri každom hracom stole svoje dolné aj horné limity. Špecialitou je spomenuté poistenie stávky v prípade, že díler má odokrytú kartu v podobe esa A. Ak nastane situácia s esom na strane dílera, je pravdepodobnosť takmer 30%, že bude mať na stole “blackjack“. Poistenie je maximálne vo výške polovice základnej stávky. V prípade, že díler má na ruke blackjack, poistením hráč zabezpečí neprehru v danom kole a návrat vkladu. V opačnom prípade hra pokračuje a hráč prichádza o svoju poistku v hodnote maximálne polovicu úvodného vkladu.
Aké situácia hra prináša?

STAND – zostať stáť v hre, hráč zvážil, že ďalšiu kartu nepotrebuje a je spokojný s tým, čo má na ruke (pr. Ďalej pokračuje iný hráč alebo samotný díler, podľa počtu účastníkov hry.

HIT – hráč si vypýta ďalšiu kartu, čaká v silnejšiu kombináciu kariet, nie je spokojný s hodnotou, ktorú má na ruke. Hraničnou hodnotou, pri ktorej sa hráč rozhoduje, či hrať alebo nie je 16. Hodnota 17 je minimálna hodnota, ktorú musí díler dosiahnuť, aby nemusel ťahať ďalej.

DOUBLE – zdvojnásobenie stávky, po požiadaní o double, hráč inkasuje poslednú kartu a čaká ako sa vyvinie situácia, ďalšie karty už neťahá.

SPLIT – zdvojenie kariet, pokiaľ má hráč na ruke 2 karty rovnakej hodnoty, môže aplikovať split. Vtedy mu díler pridá z balíka po jednej karte ku každej z dvojice a hráč hrá akoby s dvoma rukami naraz. Nasleduje klasická hra kvázi dvojmo. Niektoré kasína dovoľujú DOUBLE po SPLITE, iné nie. Niektoré dokonca povolia SPLIT na SPLIT, až kým hráč nehrá so 4 rukami. Ak hráč dosiahne po SPLITE Blackjack, nejedná sa oň, zaráta sa iba hodnota 21. T.j., ak díler získa Blackjack, nejde o remízu, ale o prehru hráča.

SURRENDER – niektoré kasína povoľujú hráčovi vzdať kolo. Ide o stav, keď má hráč slabé karty a nechce pokračovať. Prichádza ale o polovicu prvotnej stávky.
Ak hráč dokončí svoje činnosti, je na rade díler, ktorý odokryje druhú z kariet a začína je hra. U dílera je zvykom ťahať do hodnoty 17. Vtedy díler zvyčajne končí. Iný prípad nastáva v stave, keď má na ruke mäkkú 17-ku (A+6). Niektoré kasína v tomto prípade diktujú dílerovi hrať, iné nie.

BUST – prekročenie hodnoty 21. Ak má díler BUST, vyhráva každý hráč, ktorý “nebustol” spolu s ním.

V prípade, že nedôjde k BUST-u vyhráva ten, kto má na ruke vyššiu hodnotu. V prípade remízy sa vklad posúva pre ďalšie kolo.

Môžete vidieť, že základné pravidla hry sú celkom jednoduché a nováčik si ich osvojí v priebehu niekoľkých hodín. Hráč má množstvo výhod pri hre Blackjack voči dílerovi. (SPLIT, DOUBLE, POISTKA, výplatný pomer 3:2 v prípade Blackjacku, neviazanosť pravidiel oproti dílerovi). Díler ťahá karty až k hodnote minimálne 17, potom už nie, ani v prípade, že hráč má hodnotu 18, 19, 20, 21. Preto je u neho častejší prípad prekročenia hodnoty 21, BUST. Jedinou nevýhodou hráča sa javí to, že začína kolo ako prvý. Všetky ostatné výhody je potrebné správne skombinovať a zvoliť správnu stratégiu, aby dosiahol žiadaný cieľ, úspech – poraziť dílera.

Vyskúšajte Blackjack zadarmo a osvojte si základné princípy hry. Malý tip na záver: Ak máte na ruke dve esá, v každom prípade okamžite využite SPLIT. Základné stratégie a počítanie kariet sú tiež pomôckou ako mať väčší prehľad a nadhľad v hre. O nich sa takisto dočítate na webe kartovehry.com.