Pravidlá kartovej hry 66

Žolíkové karty položené na stole

Rozmýšľali ste niekedy nad tým, ako vznikajú kartové hry? Za niektorými sú hodiny vymýšľania pravidiel, iné sa rodia v krčmách a baroch medzi skupinkou dobrých priateľov. Medzi tie krčmové patrí aj hra 66, ktorú vymysleli na posedení pri pive.

Typ kariet a cieľ hry

Na hru 66 potrebujete úplný balíček mariášových alebo žolíkových kariet. Pokiaľ sa rozhodnete pre žolíkové karty, upravte balíček tak, aby v ňom ostalo 24 kariet (iba 9, 10, J, Q, K, A). Hra je určená pre 2 hráčov. Úlohou hráčov je získať minimálne 66 bodov.

Karty majú nasledujúce hodnoty

9 = 0 bodov

Dolník (J) = 2 body

Horník (Q)  = 3 body

Kráľ (K) = 4 body

10 = 10 bodov

Eso (A) = 11 bodov

Dvojice dám a kráľov rovnakej sa nazývajú „manželstvá“ a počítajú sa za 20 bodov (v prípade triumfovej farby za 40).

Začiatok hry

 • Každý hráč dostane 6 kariet.
 • Jedna karta sa vyloží do stredu lícom nahor (nazýva sa triumf).
 • Ostatné nerozdané karty sa položia krížom cez triumf (talón).

Priebeh hry

1. Fáza:

 • Prvý hráč vyloží ľubovoľnú kartu na stôl.
 • Ďalší hráč musí vyložiť kartu vyššej hodnoty a ľubovoľnej farby.
 • Triumfová farba prebije ostatné karty.
 • Ten, kto vyloží vyššiu kartu, vyhráva zdvih a zoberie si karty k sebe.
 • Víťaz kola si zapíše počet bodov na kartách.
 • Po každom kole si víťaz a protihráč vyberú 1 kartu z balíčka, aby doplnili počet kariet na ruke.

Koniec hry

2. Fáza:

  • Ak v balíčku už neostali žiadne karty, pravidlá hry sa menia.
  • Hráči môžu prebíjať iba kartami rovnakej farbe a vyššej hodnoty.
 • Hra končí vo chvíli, keď jeden z hráčov získa minimálne 66 bodov.