Jednoduché pravidlá kartovej hry Vole padni /ospalec

Vole padni ospalec karty rozdávanie

Vole padni je obľúbená kartová hra, ktorá si nevyžaduje žiadnu časovú náročnosť ani zložitú znalosť pravidiel. Kvôli chytľavému názvu ako je aj Black jack a vďaka jednoduchým pravidlám ju zvládnu aj deti. Je určená pre 3-4 hráčov od 6 rokov.

K plnohodnotnej hre vám stačia akékoľvek karty. Je jedno, či si vyberiete Mariášové (32 kariet) alebo Francúzske (52 kariet). Cieľom hry je vyložiť všetky karty skôr, ako to urobia vaši spoluhráči.

Začiatok hry

 • Hráčom sa postupne rozdajú všetky karty balíčku.
 • Ak hrajú len 3 hráči, vyberte z balíčka 8 kariet rovnakej farby a začnite s rozdávaním.
 • Hráči si svoje karty otočia tak, aby ich ostatní nevideli.

Kartová hra vole padni ospalec

Priebeh hry

 • Úlohou každého hráča je nazbierať všetky karty (8 ks) v jednej farbe.
 • Hráči si posúvajú karty v smere hodinových ručičiek.
 • Hráč č. 1 vyberie kartu, ktorá sa mu najmenej hodí do zbierky a podá ju hráčovi č. 2 tak, aby ostatní nevideli akú kartu dostal.
 • Hráč č.2 zopakuje postup a takto sa pokračuje aj ďalej.

Koniec hry

 • Hra končí, ak jeden z hráčov nazbiera všetky karty rovnakej farby.
 • Hráč, ktorému sa podarí získať všetkých 8 kariet vyloží postupku okamžite na stôl a zakričí „Vole padni“.
 • Výkrik sa môže z hry úplne vypustiť – spoluhráči budú tak nútení pozornejšie vnímať hru.
 • Ostatní hráči musia takisto položiť karty.
 • Ten, ktorý položí svoje karty na stôl ako posledný je „vôl“ alebo „ospalec“ a prehráva.