Jednoduché pravidlá kartovej hry Kent

Kartová hra Kent

Táto kartová hra bola súčasťou detstva mnohých z nás. Aj keď väčšina ľudí Kenta pozná, nie je na škodu oživiť si troška pamäť a pripomenúť pravidlá.

Kenta sa väčšinou hrá s mariášovými kartami, no ak ich nemáte zrovna po ruke, môžete použiť aj žolíkové. Ideálny počet hráčov je 4 alebo 6. Pre hru je potrebné vytvoriť dvojice – minimálne 2 a maximálne 3. Pri viacerých dvojiciach nie je jednoduché sledovať reakcie protihráčov a z hry sa tak vytráca značné množstvo zábavy.

Príprava na hru

Pred začiatkom hry si každá dvojica vymyslí nejaké znamenie, ktoré bude označovať to, že jeden z nich získal Kenta (tzn. má na ruke 4 karty rovnakej hodnoty).

Znamenia môžu byť:

  • verbálne (fráza, veta, nejaké špecifické slovo, zakašľanie…)
  • neverbálne (poškrabanie, žmurknutie, vycerenie zubov,…)

Ako znamenie môžete teda použiť prakticky hocičo, avšak iba v rámci hracej plochy a dostatočne viditeľné. Medzi nedovolené heslá patrí napríklad kopnutie spoluhráča pod stolom.

Cieľ hry: Získať 4 karty rovnakej hodnoty a dať dohodnuté znamenie spoluhráčovi bez toho, aby si to protihráči všimli.

Začiatok hry

Jeden z hráčov rozdá každému (vrátane seba) 4 karty. Zvyšok kariet je v prostriedku stola lícom nadol. Vedľa kopy sa opačnou stranou položia 4 karty, na ktorých bude jasne viditeľné, o aké znaky a hodnoty sa jedná.

Priebeh hry

Hráči si môžu vymeniť jednu alebo viac kariet, ktoré majú na ruke za tie, ktoré sú otočené na stole lícom nahor. Výmena je rýchla a spontánna, platí, že rýchlejší vyhráva. Keď sa povie „TERAZ“, hráči si začnú karty meniť. Vymeniť si môžete aj kartu, ktorú vyhodil iný hráč a vám sa hodí do štvorice. Keď výmena ustane, nepotrebné karty sa položia nabok a otočia sa ďalšie 4 karty z kopy. Opäť nastáva výmena. Takto to pokračuje, až dokým jeden z hráčov nezíska Kenta.

Koniec hry

Hra môže skončiť týmito spôsobmi:

  1. Jeden z dvojice získa 4 karty rovnakej hodnoty. Dá spoluhráčovi znamenie a ten zakričí „KENT“. Víťazný pár získa 1 bod.
  2. Kenta majú obaja hráči z jeden dvojice a jeden z nich zakričí „DVOJKENT“. Získavajú 2 body.

Ak druhá dvojica vytuší, že máte „Kenta alebo odhalia vaše heslo, môžu vašu akciu zastaviť zvolaním „STOP“. Ak uhádli, majú bod oni. Ak sa však pomýlili a vy Kenta nemáte, získavate bod vy.