Jednoduché pravidlá kartovej hry klasická Sedma

Kartová hra klasická sedma

Sedma patrí medzi taktickejšie kartové hry. Hrá sa s balíčkom mariášových kariet, ktorých je dokopy 32. Je určená pre 2-4 hráčov.


Typy a hodnoty kariet

Karty sú za sebou radené nasledovne: 7, 8, 9, 10, dolník, horník, kráľ, eso. 7 je najhodnotnejšou kartou v hre – prebije ostatné karty . Funguje podobne ako žolík, pretože berie na seba hodnotu akejkoľvek karty. Esá a desiatky majú hodnotu 10. Karty 8, 9, dolník, horník, kráľ sú nebodované.


Začiatok hry

1. Pokiaľ hrajú iba 3 hráči:

 • Z balíčka sa vytiahnu dve nebodované karty (osmička a deviatka).
 • Každý hráč dostane 4 karty.
 • Ostatné karty sa položia do stredu rubom na vrch.
 • Hráč, ktorý získa červeného kráľa (najlepšie je zatajovať ho čo najdlhšie) hrá sám za seba, ostatní hráči hrajú spolu.
 • Červený kráľ má v tomto prípade hodnotu ako sedma.

2. Pokiaľ hrajú 4 hráči:

 • Každý hráč dostane 4 karty.
 • Ostatné karty sa položia do stredu rubom na vrch.
 • Hráči tvoria dvojice.
 • Tí, čo sedia oproti sebe, hrajú spolu. Nemôžu si však radiť, ani nič naznačovať.


Priebeh hry

Prvý hráč vyhodí kartu ľubovoľnej hodnoty. Úlohou súperov je získať zdvih tak, že vyložia kartu rovnakej hodnoty, akú má prvá karta v danom kole. Počas hry môžu nastať tieto situácie:

 1. Nikto nemá na ruke kartu rovnakej hodnoty a zdvih vyhráva prvý hráč.
 2. Protihráč vyloží na stôl kartu s takou istou hodnotou a tým prebije prvú kartu. Kto ako posledný vyloží kartu rovnakej hodnoty získava zdvih.
 3. Protihráč vyloží na stôl sedmu, ktorá prebije ostatné karty. Berie na seba hodnotu akejkoľvek vyloženej karty. Opäť vyhráva ten, ktorý ako posledný v kole vyloží kartu rovnakej hodnoty (alebo sedmu).
 4. Prvý hráč má v situáciách 2 a 3 výhodu. Pokiaľ má na ruke kartu rovnakej hodnoty ako prvá karta (alebo sedmu), môže otočiť kolo. Pokiaľ ju vyloží, získava zdvih.
 5. Spálená hra – ak hráč dostane alebo počas hry pozbiera 4 karty rovnakej hodnoty a ukáže ich hráčom.

Po každom kole si hráči doplnia karty z balíčka tak, aby mali na ruke vždy 4 karty. Pokiaľ už toľko kariet nemajú k dispozícií, musia mať rovnaký počet kariet.


Koniec hry

Hráči si po každom kole pripíšu body, ktoré budú na konci hry premenené na výherné body. Vyhráva hráč s najvyšším počtom výherných bodov (obvykle 10).

1. Body

 • Ak hráč vyhrá zdvih a získa desiatku alebo eso – 10 bodov.
 • Ak hráč vyhrá posledný zdvih – 10 bodov.

2. Výherné body

 • Najvyšší počet bodov – pripíšete si 1 výherný bod
 • Ak súperi nemajú žiadne body – víťaz si pripíše 2 výherné body
 • Ak súperi nevyhrali žiadny zdvih – víťaz si pripíše 3 body
 • Spálená počas jedného zdvihu – 1 výherný bod
 • Spálená hra z ruky – 4 výherné body


Príklady zdvihu

Hráči postupne vyložia karty : 8, 9, kráľ, 9 – zdvih vyhráva prvý hráč, pretože nikto iný nevyložil kartu rovnakej hodnoty ako prvá karta. Nepripíše si žiadne body, lebo sa medzi vyloženými kartami nenachádza eso, ani desiatka.

Hráči vyložia: 9, 10, 9, 9 – zdvih vyhráva štvrtý hráč, pretože ako posledný vyložil kartu rovnakej hodnoty, ako má prvá karta. Pripíše si 10 bodov, pretože sa medzi vyloženými kartami nachádza desiatka.

Hráči vyložia: 8, eso , 7, 10 – zdvih vyhráva tretí hráč, pretože vyložil 7, ktorá na seba berie hodnotu akejkoľvek karty. Pripíše si 20 bodov, pretože sa medzi vyloženými kartami nachádza eso a 10.

Hranie sedmi